HTS Kayıtlarının GPRS/WAP Bölümüyle CGNAT Kayıtlarının Kıyaslanması

HTS kayıtlarının GPRS/WAP bölümüyle CGNAT kayıtlarının kıyaslanarak bir çeşit tutarlılık analizi CGNAT ve/veya HTS kayıtlarının sağlıklı olup olmadığının ispatının yapılabileceği bir yöntem değildir.

CGNAT ile HTS kayıtlarının kıyaslamasının yapılması teknik açıdan hatalıdır. Bunun nedeni aşağıda ayrıntılandırılmıştır.

İletişim tespit dökümlerinin SMS ve telefon görüşmesi ile GPRS/WAP (veri kullanımı) kayıtlarının saklanması teknik olarak birbirlerinden farklıdır.

İletişim tespit dökümlerinin 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”un kayıt altına alınmasını emrettiği verilerin tamamını içermesi gerekliliği olmasına rağmen, BTK’ca uygulanan genel eğilim operatörlerden BTK’ya iletilen verilerin;

  1. Kullanım (veya ücretlendirme) verilerini içeren “İNTERNET BAĞLANTI (GPRS/WAP) İLETİŞİM SORGU SONUÇLARI”,
  2. Abonenin İnternet bağlantısı trafik bilgisini içeren; erişim sağladığı IP adresleri, port numaraları gibi 5651 sayılı yasaya çoğu zaman kısmen uyulmuş olan “İNTERNET BAĞLANTI (CGNAT) İLETİŞİM SORGU SONUÇLARI

olmak üzere 2 farklı şekilde saklanması ve talep halinde rapor olarak dökülmesidir.

İNTERNET BAĞLANTI (CGNAT) İLETİŞİM SORGU SONUÇLARI” tipindeki dökümlerde oturum bir hedef IP adresine kurulan bağlantı ve bağlantı süresinden oluşmaktadır.

İNTERNET BAĞLANTI (GPRS/WAP) İLETİŞİM SORGU SONUÇLARI” tipindeki dökümler GPRS/WAP (veri kullanımı) kısmında “Hedef IP” ve “Erişilen Sayfa” bilgilerinin boş olduğu satırlar operatör firma tarafından seçilen bir periyodla merkezi bir kayıt ortamına aktarılmış ücretlendirme verilerinin dökümüdür.

Bir merkeze belirli periyodlarla iletilerek depolanan bu veri CDR (Call Data Records) “Çağrı Verisi Kayıtları” olarak adlandırılmaktadır.

Çağrı Verisi Kayıtları veya CDR, ücretlendirilebilir telekomünikasyon olayları (İnternet erişimi, telefon çağrısı gibi) hakkında bilgi taşıyan biçimlendirilmiş veri kümesine verilen isimdir.

CDR ile ilgili özellikler ve uygulamalar standart metinlerinde “Ücretlendirme Yönetimi” alt başlığında; “Paket Anahtarlamalı (PS) Alan Ücretlendirmesi (Packet Switched (PS) Domain Charging)” konusunda ayrıntılandırılmaktadır.

Söz konusu ayrıntıları içeren standart tanımlamaları 3GPP TS 32.251[1] olarak sınıflandırılmıştır.

CDR abonenin iletişim oturumları hakkında IMEI, MSISDN, konum bilgisi, kullanım (indirme/yükleme), hizmet kalitesi ve ödeme belirteçleri gibi verileri kapsar.

CDR verisinin parametreleri ve mesaj yapısı da 3GPP TS 32.298[2] tanımlamalarında ayrıntılandırılmaktadır.

3GPP TS 32.298 tanımlamalarında bölüm 5.1.2.2.12’de “Oturum Süresi (Duration)” tanımlamasında aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:

“Oturum süresi kaydın açıldığı zamandan kapandığı zamana kadar geçen süredir. Parçalı kayıtlar için bu süre her bir kısmi kaydın süresidir ve toplamı yansıtmaz.

Süre hesaplama işlemi saniyeler mertebesinde veya milisaniyelar mertebesinde olabilir, hesaplanan sonuç yuvarlanarak veya kesilerek kaydedilebilir.”

3GPP TS 32.251 tanımlamalarında bölüm 5.2.3.3.2’te ağ geçidi görevi yapan cihazların CDR kayıtlarının kapanmasının şartları sıralanmaktadır:

  1. Paket veri bağlantı durumunda kesinti durumunda CDR kaydı kapanabilir.
  2. Anormal bağlantı kesilmesi durumunda CDR kaydı kapanabilir.

Aynı bölümde parçalı kayıtların oluşma şartları da sıralanmaktadır:

  1. Veri miktarı limiti,
  2. Oturum süresi limiti,
  3. Ücretlendirme durumu değişikliği limiti (tarife değişikliği zamanı gibi),
  4. Zaman dilimi değişikliği,
  5. Ağ içi paket dağıtım düğümünde değişiklik,
  6. Kablosuz erişim tipinde değişiklik.

Veri aboneliği CDR bilgileri ile ses aboneliği CDR bilgileri arasındaki aktarım ve depolama yöntemi farkından dolayı oluşan gecikme sonucunda GSM görüşme sorgu sonuçlarıyla SMS sorgu sonuçları, GPRS/WAP sorgu sonuçları ve CGNAT kayıtlarının eşleşmesi her zaman mümkün olmaz.

Bunun istisnasının oluşması; GSM görüşme sorgu sonuçlarıyla SMS sorgu sonuçları, GPRS/WAP sorgu sonuçları ve CGNAT kayıtlarının eşleşmesi abonenin CDR aktarım periyodu boyunca sabit olarak aynı baz istasyonundan bağlı kalmasıyla mümkündür.

Benzer bir konuda bilgi sorulan Türk Telekom A.Ş. aşağıdaki cevabı vermektedir.

Yazıda da veri CDR bilgilerinin ses CDR bilgilerine göre gecikmeli aktarıldığı doğrulanmaktadır.

Sayılı teknik nedenlerle, CGNAT dökümünün HTS dökümüyle kıyaslanması doğru sonuç vermeyecektir.

 

Yorumlar

comments

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Translate »